جمعه، اردیبهشت ۲۲

به خیال که بخندی 
رفته رفته 
جای واقعیت را می گیرد ....
تو می مانی 
و واقعیتی تلخ و بی مکان 
و خیالی خنده رو 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...