دوشنبه، اردیبهشت ۲۵

لبخند تو

ستاره لبخندت را 
به نگاهم هدیه کن 
تا راه کهکشان دلم را 
به سوی آغوش تو کج کنم ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...