دوشنبه، تیر ۵

بارم ... 20

پیچیدگی های روحی خود را با ذکر مثال و رسم شکل به ساده ترین صورت ممکن توضیح دهید 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تست تشخیص اعتقاد به روح است؟ :)
به هر حال روحیه ای داریم مقاوم.
از نظر شکل به دو خط موازی می ماند=============
که گنجشک های زیادی بر آن معاشقه نموده اند.زیر دوخط هم بسیار حاصل خیز شده.مع الوصف استاد ما دیشب مریض بودیم و روح مان در آستانه پرواز بود.نتوانستیم درس بخانیم.لطفا مرحمت فرموده یک 12 بدهید که مشروط نشویم.
باقی بقایتان

دیگری بی ربط

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...