سه‌شنبه، خرداد ۳۰

گفته بودمت

گفته بودم 
این بنا سست است 

می لرزد 

می
لر
زد 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

د س ت م می ل ر ز د
د ل م ش ک س ت ه اس ت
ح ر ف ب ه ح ر ف م ی ش و م
م ر ا ب ب خ ش

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...