سه‌شنبه، خرداد ۳۰

دلم تنگ است مادر ...

دلم 
هوای دستانی را دارد 
که بپیچد لای گیسویم 
چشم ببندم
و بو بکشم 
عطر تمیزی ِ اش را 
او گیسو ببافد 
و 
من خیال 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...