سه‌شنبه، خرداد ۳۰

تاب بی تابی نداشت

گل ِمخملی اش کپک زد
گفتند
رطوبت زیاد است
به درد دل هایش اندیشید ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...