سه‌شنبه، خرداد ۳۰

حرف بزن

- نبینم سکوتت را
+ حرف ندارم
- حرف که نداری انگار می کنم غم هم نداری و این خوب است
+ حرف که ندارم ناخودآگاه غم می آید خوبی و بدی اش را هم نمی دانم
- حرف بزن
+ ....

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...