شنبه، تیر ۱۰

زنده ایم به زنده گی

دلتنگی َت را 
کسی تاب نمی آورد 
بی حوصلگی ها 
بی قراری ها 
و دردهایت 
خریداری ندارند 

بی خیال شو 
و 
بخند 

راز ِ زنده گی این است ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اندکی صبر


د

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...