سه‌شنبه، خرداد ۳۰

اگر تو همانی

سنگریزه می شوم 
به خیابان 
اگر تو 
همان پسر ِ تیر و کمان به دستی 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...