سه‌شنبه، خرداد ۳۰

بوی خوش دوست داشتن

لعنت به بوی خوش دوست داشتن َت 
که عطر آگین است لحظه هایم 
و دمی 
رها نمی سازد مرا 
شور شیرین آغوشت ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...