سه‌شنبه، خرداد ۳۰

اینگونه که ماییم

اینجا که ما
هستیم و نیستیم  
شادی 
واقعیت داشت 
و ما 
به شادی واقعی 
عادت نداشتیم 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...