چهارشنبه، خرداد ۳۱

درد

برای جلب توریست 
سیلورمن زن شده بود با بوسه ای بر لب رهگذران 
ارزان بود 
به قیمت ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

توریست ها یک وجه غالب دارند.شعف

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...