سه‌شنبه، خرداد ۳۰

مرد محتضر

زن 
از آبله ی پا می نالید 
ابرو در هم 
از پله ها بالا آمد 
خیره ماند 
خون از پیشانی مرد
راه گرفته بود به زمین
پیچیده 
بی حرکت 
همه از دور نگاه می کردند
ایستاد
کفش ها را کند 
لحظه ای تردید 
بغض را فرو خورد 
لاقید 
ادامه داد ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...