پنجشنبه، تیر ۱

دیوانگی

نیست 
که 
نیست
مگر تو سرجای خودت هستی
که می گویی خدا
دنیای مسخره ای ست !

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...