سه‌شنبه، خرداد ۳۰

تمام روزها جمعه است

گیرم که غروب جمعه هم گذشت 

با بی قراری باقی روزها چه کنم؟

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...