جمعه، تیر ۹

درست می شه

+ نگفتم ناشتا بیا ؟
- چرا 
+ خب چی خوردی؟
- هیچی 
+ پس چرا اینطوریه؟
- ....
+ شام زیاد خوردی؟
- نه 
+ حتمن دیر وقت خوردی 
- ساعت 7
+ صبح عصبانی شدی
- :) از چی؟
+ ناراحت چطور؟
- نه 
+ درد داری؟
- نه 
+ مگه ممکنه؟
- این درد نیست که 
+ درد چیه؟
- هرچی هست این نیست 
+ استرس داری؟ چرا راحت نیستی؟
- خوبم 
+ همیشه همینجوری خوبی؟
- تموم نشد؟
+ اوضاع زیاد خوب نیست 
- مهم نیست 
+ مطمئنی؟
- برم؟
+ درست می شه 
- می دونم 
+ :|
- :)

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...