یکشنبه، تیر ۴

دوستت دارم

همه اش دو کلمه بود 
اما در تمام ِ مسیر 
با صدای ماشین و پرنده و آهنگ 
صدای تو  مدااام تکرار می شد
هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...