جمعه، تیر ۹

چون بگویمت ؟

بگویم سرد است 
باور می کنی ؟
که باقی چیزها


آفرودیته

۲ نظر:

ناشناس گفت...

چهار فصل م باش تا بهاری های بعد از این سرما را برایت؛بسرایم

د

ناشناس گفت...

اصلا اگر سرد است؛بیا تا آدم برفی بسازیم.
دکمه ی دلت را بیاور تا حکم کنم آخر بازی،آب شویم
دکمه ی دلت جای دوری نمی رود.

د

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...