جمعه، تیر ۹

خزان زده

دیوانه می شوم 
به پاییز 
حتی اگر تابستان باشد 

دور بمان 
که تاب نداری ...


آفرودیته

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بر دوش کشیده ام زجر تمامی آدمیت را
مترسانم
هواری نیست
به مهمانی دیوانگی هایت آمده ام
جرعه ای آب بیاور تا گل های شاهپسند را گلویی تازه کنم


د

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...