دوشنبه، تیر ۵

ساده ی پیچیده

دست خودمان نیست 
هرچه کلام پیچیده تر باشد بیشتر جذبش می شویم 
دلیلش را هم می گذاریم کنار آن همه چیز دیگر که نمی دانیم ...
به همین سادگی !

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...