سه‌شنبه، تیر ۶

پل عشاق

عکس عکس عکس 

قلب های سرد 
دست های گرم 


آفرودیته

۱ نظر:

ناشناس گفت...

باید سوزاند
باید دست های تب دار تمنا را سویت دراز کرد
باید تب کرد از اینهمه دوری
باید سوزاند و سوزاند و سوزاند
باید در آتش این حزیق؛سرخ شد
باید تلالوی این سرخی؛قلب شد
قلب به عاشق

د.ب.ر

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...