دوشنبه، تیر ۵

ارامم

مهم نیست که را 
و چگونه می پرستند 
عبادت گاه 
فارغ از هر پیش داوری 
آرامش بخش است 

۹ نظر:

ناشناس گفت...

عبادت گاه یا عبادت؟
فارغ بودن؛طبیعی ست
دیگریِ بی ربط

آفرو دیته گفت...

اینجا مسئله مکانی بود که همه در آن به عبادت مشغولند و مختص عبادت است

ناشناس گفت...

بدون پیش داوری نگاه به این مکان یک نگاه توریستی ست.نگاه از یک بلندی با دستی زیر پیشانی و حتا دوربینی در دست.غبطه خوردن های اروپایی در معابد شرقی.شرقی های نوکیش در کلیساهای رم

با پیش داوری عبادتگاه ها بالقوه محل تجمع دشمن ها می باشد.قاتلین در حال یوگا هستند.تمدد اعصاب.بازیابی روحیه قربانی کردن های تاریخی

با پس داوری:عبادت همگانی تا این لحظه از تاریخ خطرناک بوده ست.چه الله چه گاد چه گاو

پ.ن:در روسپی خانه بیش از تمامی کلیسا ها و از عمق جان و ایمان گفته شده ست:اوه مای گاد.

دیگریِ بی ربط

آفرو دیته گفت...

دیگری هم گفت قاتلین در حال تمدد اعصاب هستند پس فرقی نمی کند قاتل باشی یا قربانی مکانی ست که اعصاب را آرام می کند
تفاوت هم در کیفیت آرامش است بعضی ارامش ها موقتی است اما این ماندنی تر است

ناشناس گفت...

مسئله این است؟قاتل آرام یا قربانی آرام
به گمانم نه.مسئله این است که عبادت گاه ها مشق نفرت میکنند.قربانی به امید ناجی و با ذکری الهی شهید می شوند و قاتل با ایمانی ستودنی در پی اجرای حکم است

باری به هر حال تفاوت در کیفیت آرامش است.مثل من که در میان کلماتت؛آرامم


دیگریِ بی ربط

آفرو دیته گفت...

تفاوت شاید در نگاه به معبود است

ناشناس گفت...

به گمان م نکته هم اینجاست.همین تفاوت.همین نگاه متفاوت.آیا این تفاوت خوبست؟آیا این تفاوت ذات پرستش است؟آیا هر کسی باید به فهم خود از معبود تاکید کند؟هر کس از ظن خود شد یار من؟
اگر این تفاوت خوب است؛فتوای صادره از معبد چگونه مقبول است؟کتاب الهی چگونه مقبول عام می شود؟این ها سوال ست برای تاکید به "جمع مومنین"


دیگریِ بی ربط

آفرو دیته گفت...

عقل و علم و کشف و شهود و دریافت و دل
تشریف بیاورید همان صفحه ای که شناسید بحث ها و در آخر نظر آقای حیدری را ببینید بهتر توضیح داده اند
هوم؟

ناشناس گفت...

اوهوم
دیگریِ بی ربط

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...