جمعه، تیر ۹

بگذر

به تسلایم نیا 
من به این مُرده گی 
خو کرده ام 


آفرودیته 

۴ نظر:

ناشناس گفت...

به حرمت نوشته هایت قسم
به تماشا آمده ام
اسب وحشی سیاه را ببیندیگری

آفرو دیته گفت...

احساس سوختن به تماشا نمی شود

ناشناس گفت...

بسوزان...د

ناشناس گفت...

بسوزان م...

در اشنا شومد

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...