سه‌شنبه، خرداد ۳۰

گفتی و رفتم

گفتی 
سرسری ات گرفتم 
هنوز بر این باوری 
که حیات 
در دستان زنی است 
که از گل 
پرنده می سازد 
نه گلی ماند 
نه پرنده ای 
آن زن 
تنها خیال می بافد 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...