سه‌شنبه، خرداد ۳۰

خاکسترم کن

پر از حرف ِ ناگفته ام 
که به آمدنت نیز ...
مرا 
نه طاقت سکوت
نه تاب ِ پریشانی 

خاکسترم کن به نگاهی 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...