سه‌شنبه، تیر ۶

آه از حواسم ...

آقای پدر می گفت 
بعضی انسانها حرف می زنند و پول می گیرند ، اینها حرفشان خریدار دارد 
بعضی ها هم هستند که حرف می زنند اما حرف ِ مفت 
اما دسته ی سومی هم هست که پول می دهند تا حرف بزنند اینها حرفشان مفت هم گران است و نمی ارزد ...

حواست هست دختر؟

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...