سه‌شنبه، خرداد ۳۰

ارکیده ها

خوب می دانم 
ارکیده ها 
نه به سوی من 
به انعکاس ِ  نگاه تو 
در چشمانم 
چرخیده اند 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...