یکشنبه، تیر ۱۱

آرامش پس از طوفان

گردباد است
انبوه خاطرات
در هم می پیچد و ویران َ ت می کند
من مانده ام
و
ویرانه های دل
در سکوت مرگبار تن


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...