چهارشنبه، تیر ۱۴

تو می رانی مرا

خیال اندودم 
سایه ی وهم توست 
که پیش و پس 
نمی دانم 
فقط می راندم 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...