جمعه، تیر ۳۰

بهانه

 شما که می دونید خانم ها گاهی اوقات بهانه می گیرن 
بله درسته البته تا جایی که من می بینم آقایون اینجا اکثر اوقات بهانه می گیرند
هوم بله اما می دونید این مجرده باید یه جوری مشکلش رو تدبیر کنیم 
آهان باید تدبیر کنیم ... تدبیر کنیم ... تدبیر کنید ... مشکلش رو ... بهانه  

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...