چهارشنبه، تیر ۲۱

تا به دام تو در افتم

تیر می شوم به کمان
گر تو همان
 صیاد ِ نازک دلی که
به تماشای باغ می رفت 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...