سه‌شنبه، مرداد ۱۰

دل از من برد و روی از من نهان کرد

ما که به همان نگاه گاه به گاه هم جان می دادیم 
رو گرداندنتان از چه روست؟

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...