جمعه، تیر ۲۳

تنها تو می دانی

نمی دانم به کدام سو
نشسته یا ایستاده 
اصلا چه فرق می کند 
آن قدر نزدیک هستی که بدانی ...


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...