پنجشنبه، تیر ۲۲

دل ِ تنگ

- چی شده؟
+هیچی
- پس اینا چی َن ؟
+ چیا؟
- کنار ِ چشمت ...
+ هیچی 
- خیسه
+ پر شده 
- هوم؟
+ اوهوم 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...