چهارشنبه، تیر ۲۱

بحرانی است حالم

بحران آب
بحران غذا
بحران اشتغال

اینجا
زمین است

بحران ِ بی تو بودن مادر ِبحران هاست 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...