جمعه، تیر ۱۶

مترسک و کلاغ

چه خوب که مزرعه ها دورند
هنوز هم 
دیدار ِ مترسک و کلاغ 
نقطه ی وصل کابوس ماست 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...