جمعه، تیر ۱۶

دردم تویی و درمان نیز هم

می دانی 
تمام قرص های عالم هم 
بی خیال ِ دستان ِ تو 
بی اثرند 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...