دوشنبه، تیر ۱۲

خیال ِ روی تو

به شکوه آرزو کردم 
دیگران ببایند 
که خیالت 
از سر برهد 
آمدند 
.
رفتنی شدند 
به اعتراف زبان گشودم 
که تنها 
ماندنی 
خیال توست 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...