سه‌شنبه، تیر ۲۰

درد بی دردی

ما 
که به لبخندی جهان دار می شدیم 
و به بوی بهار نشئه 
عشق را می خواستیم چه کنیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...