دوشنبه، مرداد ۹

شاید روزی دیگر

یک روز هم 
شاید 
گفتم که دیشب خوابت را دیده ام 
مست ِ مست 
شاد ِ شاد 
آن یک روز هم
خیالاتی شده ام حتما ...

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...