چهارشنبه، تیر ۲۱

حسرت و حسادت

تو به ماه می نگری 
من به خودم می گیرم 

تو از او می گذری 
من ز جنون می میرم 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...