چهارشنبه، تیر ۲۱

تخیل یا آرزو؟

گاه فکر می کنم کاش از کودکی  آرزوهای بزرگ رنگ و وارنگ و زندگی خاص و آنچنانی رویایم نبود . 
چرا کسی نبود که بگوید واقعی بیاندیش دخترم و هی تکرار نکند تو همانی که می اندیشی ...
چرا کسی نخواست اندیشیدن را بیاموزد ... آرزوی خوب با آرزوی واقعی فرق دارد ... می توان آرزو کرد و در واقعیت خوب زندگی کرد ...
می توانم همانی باشم که در واقعیت می اندیشم اما زندگی اینچنینی ام را خوب رقم بزنم ...
ما از اینجا مانده و از آنجا رانده شدیم ... 
 به دخترم خواهم گفت در واقعیت به خوبیها بیاندیش !

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...