جمعه، تیر ۱۶

راه باز می کنم از میان پرستوها 
آسمان هم به زمین آمد و نیستی 


آفرودیته

۳ نظر:

یکی گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.
آفرو دیته گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
آفرو دیته گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...