پنجشنبه، تیر ۲۹

جوانی

اشاره می کند به قرص های روی میز 
- تو هنوز جوانی ...
می خندم 
+ و جوان خواهم ماند ...
لب می گزد 
+ بی خیال ...
می رود 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...