جمعه، تیر ۳۰

ماجراهایی که نیست

پیچیده حرف بزن 
هیچ ماجرای عاشقانه ای نیست 
.
.
می شود بیشتر توضیح دهید؟

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...