دوشنبه، تیر ۱۲

شیدای زمانه منم

عاقلش نامیدند 
و 
شیدایی اش ندیدند 

شیدایش خواندند 
و 
فرزانگی اش نهفتند 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...