سه‌شنبه، تیر ۲۰

جهان کوچک ما

شاید این برگ 
جهان دیگری باشد 
و دست ِ من 
فاجعه ی قیامتش 
عکس از : علیرضا حاجی بابایی بزرگوار

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...