چهارشنبه، مرداد ۱۱

ماه

ماه رویا 
ماه ِ رویت را چه پنهان می کنی 
مَه ز خجلت مهر را هم سایه ی خود کرده است 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...