چهارشنبه، مرداد ۱۱

انتظار

آن قدر به دنبالت دویده ام 
که حال 
بغض کنم و گوشه ای بنشینم
 با نگاه 
کسی را تو ببینم 
و باز 
روز از نو ...

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...