شنبه، مرداد ۲۱

چشم دارند و نمیبینند، گوش دارند و نمیشنوند...
(اعراف/179)

«چرا پَرِ‌کاهی را در چشم برادرت می‌بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟»
(انجیل لوقا، باب 6، آیۀ 41)

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...